StorebroVennerne

Om os

Interesse for båd har flere vinkler – sejle, hygge og vedligehold.


Storebrovennerne er født som en tilfældighed i dialog om projekter omkring bådene, som så fødte lysten til at mødes i Kolding i 2021.Det gjorde vi så, og det var rigtigt hyggeligt – hvorfor ikke lave en klub?Initiativtagerne i Kolding m.fl. drøftede dette og enigheden samlede sig om at en egentlig klub nok var svær at holde liv i, så vi blev enige om at holde det på et niveau der primært er at mødes en gang om året og at vedligeholde en kontaktliste med dem der gerne vil stå på listen.


Hvad skal så være succes for os?


Ganske enkelt at vi hver i sær får noget ud af det, som giver værdi og lyst til deltage og til tider selv har lyst til at arrangere træf.
Vi har ikke til hensigt, at der skal være en bestyrelse, et klubregnskab eller andet der giver administrative udfordringer – vi skal bare hygge os med og omkring fores fælles interesse for Storebrobådene.